grass-5788578_1920.jpg
wonderia_logo_white200

WONDERIAN TARINA

TARINAMME

Kohtasimme toisemme tapahtumassa, joka oli suunnattu oman potentiaalin löytämiselle ja unelmien toteuttamiselle. Löysimme toisemme yhteisten unelmien jakamisen kautta. Siitä alkoi rakkaustarina, joka ylettyy nyt yhä useamman ulottuville. 

 

Kokemus työelämässä ja yrittäjyyden parissa johti siihen, että koimme voimakkaasti tarvetta muutokselle, uudenlaisen toimintamallin tuomiselle maailmaan.  Halusimme olla muutoksen ja uusien asioiden mahdollistajia.

TarinaJohannaMikko.jpg
KolinMetsa.jpg

Syntyi visio; unelma maailmasta, jossa ihmiset voisivat kohdata hengenheimolaisiaan ja jakaa kokemustaan sekä osaamistaan vapaasti.

Halusimme luoda jotakin täysin uutta, toimia kasvun ja kohtaamisen mahdollistajina innovatiivisella tavalla. 

 

Projektin ensimmäinen vaihe oli hakea näkemystä ja kokemusta ulkomaiden kautta. Vuoden 2020 maailmanmurros fokusoi kuitenkin toiminnan takaisin Suomeen ja he löysivät aarteen jalkojensa juuresta: Kolin muinaisten metsien ääreltä.

Hyvän Elämän Koulu, idyllinen kyläkoulu, alkoi rakentua; otollinen ympäristö terveyttä ja onnellisuutta tukeville, inspiroiville tapahtumille ja kursseille. Aluetta ympäröivät järvimaisemat ja syvät metsät olivat kehto myös uusille, maailmaa mullistaville ideoille.

 

Vuoden 2020 haasteiden ansiosta alkoi Wonderian synnytysprosessi: tarvetta yhteisöllisyydelle ja uudenlaisen, innovatiivisen oppimisen muodoille oli nyt, jos koskaan, entistä enemmän.  

 

Unelmat kasvoivat ja kehittyivät, sillä tarvittiin ihmiskunnan vapaan ajattelun ja ilmaisun maailma; Inspiroivaa oppimista, mahdollisuuksia uniikin elämänpolun löytämiseen ja ennen kaikkea yhteyttä toisiin ihmisiin jotka voisivat tukea jokaista omalla matkallaan. 

 

Tapasimme monia, inspiroivia ihmisiä, joilla oli samanlainen tarve muutokseen. Heistä syntyi Wonderian ensimmäinen kanssaluojatiimi.

Uskallus ajatella uudella tavalla on Wonderian kantava voima. Mahdollisuus vapaaseen ilmaisuun ja tietoisuuden kasvattaminen inspiroivalla tavalla ovat Wonderian ydinarvoja. 

 

Welcome to Wonderia!

Wonderia-väri.png